Skip to main content

Urbano pleme

INFO

Urbano pleme

»Pleme – nekje pod mavrico« je tretji dolgoročni projekt na temo evropskih »Mavričnih srečanj«, ki jim Matjaž Krivic s svojim fotoaparatom dosledno sledi že 20 let. Projekt prikazuje alternativno nomadsko skupino ljudi, ki zavračajo urbane vrednote in potrošniško družbo – zavračajo industrializacijo, globalizacijo in vrednote kapitalizma ter so pogosto obravnavani kot naivni, idealistični hipiji.
Toda resnica je vendarle nekoliko drugačna. Gre namreč za svet brez voditeljev, družbenih položajev, brez nasilja, drog, alkohola; svet, ki ga označujejo skupna lastnina, spoštovanje, harmonija ter predvsem mir in ljubezen. Člani skupnosti so se odločili za življenje v harmoniji z naravo ter spoštovanje Zemlje in Človeštva.